Dubravenka.cz

Historie

 

….se začala psát v roce 1986. Byl to rok, kdy se začala scházet malá skupinka dětí a pod vedením paní Ludmily Maradové děti začaly nacvičovat dětské hry a tanečky na různé společenské akce v Dubňanech.

Jelikož děti měly zájem o pravidelné schůzky, přidala se k paní Maradové paní Lenka Kůřilová a později paní Jana Kaňová.

Další stránky souboru už začaly v roce 1987 psát paní Kůřilová a paní Kaňová. Soubor začal pracovat pravidelně a účastnil se folklorního dění v našem regionu. Se svými pásmy si několikrát vybojoval postup do oblastních, regionálních a jednou i do národního kola, přehlídek dětských souborů České republiky.

Soubor se vždy aktivně účastnil folklorních festivalů – např: Folklorní festival Milotice, Slovácký rok v Kyjově či Dětské Strážnice.

Děti své umění taky předvedly v mnoha tuzemských městech v rámci různých oslav. (Pekařská sobota v Rožnově pod Radhoštěm, Slet Sokolů v Praze, mnoho pravidelných vystoupení v Brně apod. V době letních prázdnin navštívil Belgii, Německo a Slovensko.

V roce 2002 u příležitosti 15 výročí působení paní Kůřilové a paní Kaňové v souboru, se tyto dvě vedoucí rozhodly soubor opustit.

Po chvilkovém váhání vzala opratě souboru do rukou paní Pavla Horníčková. K ruce si přizvala paní Evu Příkazskou a paní Lenku Benadovou.

Pod novým vedením se soubor dál zúčastňuje akcí ve městě i regionu, folklorních festivalů v tuzemsku i v zahraničí. Jmenujme alespoň Folklorní festival Milotice, Folklorní festival Mistřín, Folklorní festival „Ej májek, májek v Brně, Slovácký rok v Kyjově, Svatováclavské posvícení v Pelhřimově, Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze. Ze zahraničních – Folklorní festivaly v Maďarsku a v Polsku. V roce 2006 u příležitosti 20.výročí založení, soubor vydal své první CD s názvem“Na Dubňanských lúkách“, které je průřezem dosavadní činnosti.

Na konci roku 2007 se rozhodla soubor opustit paní Eva Příkazská.

Od roku 2008 zůstávají opratě souboru v rukou paní Pavly Horníčkové a paní Lenky Benadové.

A to už se dostáváme do současnosti, ale o té už v jiné kapitole…